FELHASZNÁLÁS FELTÉTELEI

FELHASZNÁLÁS FELTÉTELEI I.
A regisztrált felhasználó elfogadja e szabályzatot, illetve tudomásul veszi az adatvédelmi nyilatkozatunkat.Ez a szabályzat értesítés nélkül megváltozhat, változását feltüntetjük az HTourist.net főoldalon és minden regisztrált felhasználót e-mailben értesítünk.A szabályzat nem ismerése nem ment fel, annak betartása alól.

A regisztráló elfogadja, hogy az összes információért (adat, szöveg, kép) amit a HTourist.net oldalain elhelyez ő a felelős, nem helyezhet el a hatályos magyar jogszabályokba vagy jó erkölcsbe ütköző tartalmat.

A szolgáltató fenntartja magának a jogot a feltöltött tartalom szűrésére.

FELHASZNÁLÁS FELTÉTELEI II.
UTAZÁSI SZERZŐDÉS ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A HelloTourist.net online szállásfoglalási rendszerén keresztül, bankkártyás fizetéssel kiegyenlített, egyéni utazással történő szálláshelyfoglalásra


I. Értelmező rendelkezések

HelloTourist.net Kft.

 Székhely: H7636 Pécs, Illyés Gy. u. 22.
 Adószám: 14895627-2-02
 EU Adószám: HU14895627
 Cégjegyzékszám: 02-09-074655


Szálláshely: a szálláshely-foglalási rendszerben lefoglalható szálláshely kapacitások megnevezése (hotelszoba, panzió, apartman, ház, diákszállás, stb.).

Szolgáltatás: a szálláshely kapacitások rendelkezésre bocsátása. A szolgáltatás ellenértéke a szállásdíj.

Szolgáltató: a szálláshely kapacitást kiadó jogi vagy természetes személy, a szálláshely tulajdonosa, üzemben tartója, vagy azok képviselője.

Szerződő fél: a Szerződést megkötő fél, aki a HelloTourist.net weboldalon a foglalást végzi, illetve az a személy, aki az internetes bankkártyás fizetésre alkalmas bankkártya tulajdonosa.

Szálláshelyet igénybe vevő személyek: a foglalás során név szerint felsorolt, a szálláshely kapacitást igénybe vevő személyek.

Alapszolgáltatás: a szállásdíjban benne foglalt, a leírásokban és a részvételi jegyen alapszolgáltatásként megjelölt szolgáltatások (pl.: reggeli, vagy félpanzió).

Kiegészítő szolgáltatások: azon szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató az alapszolgáltatáson felül, külön térítés ellenében nyújt.


II. Személyes adatok kezelése

1/ Az internetes szállásfoglalás során megadott adatokat a HelloTourist.net nem ellenőrzi, azokat automatikusan továbbítja a szálláshelyek felé. Az adatok valódiságáért a szállásfoglalást végző személy kizárólagosan felel. A pontatlan adatok megadásából származó károkért a HelloTourist.net Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.
2/ A szálláshelyfoglalás során a kötelezően meg kell adni az alábbi adatokat: név, e-mail cím, telefonszám, állampolgárság. A fenti adatokat a HelloTourist.net a szálláshely-szolgáltató részére, a szolgáltatás teljesítése érdekében átadja.


III. A szolgáltatás díja

1/ A szállásdíj az adott szálláshelyre vonatkozó és a részvételi jegyen rögzített alapszolgáltatások árát foglalja magába. A szállásdíj tartalmazza a szálláshely-szolgáltatás igénybevételéhez szükséges hatósági illetékeket, adókat és díjakat (például: idegenforgalmi adó, üdülőhelyi illeték). Amennyiben a szállásdíj nem tartalmazza a hatósági díjakat, azt a HelloTourist.net Kft. minden esetben köteles feltüntetni. Egyes szálláshelyeken egyszeri díjak is fizetendők (pl. végtakarítás, regisztrációs díj, stb.).
2/ A szállásdíj semmilyen utazással kapcsolatos költséget nem tartalmaz.
3/ A szállásdíj nem tartalmazza a külön díjazás ellenében igénybe vehető szolgáltatásokat. Fenti szolgáltatások díjai a szálláshely mindenkor aktuális díjszabása alapján kerülnek felszámításra.
4/ A részvételi díj biztosítást nem tartalmaz.


IV. Érvényes szerződés megkötése interneten keresztül

1/ Szerződő fél a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó ajánlatát a HelloTourist.net Kft. internetes szállásfoglalási rendszerében található adatlap kitöltésével és elektronikus úton történő megküldésével teszi meg.
2/ A Szerződés létrejöttének feltételei:
 - a szolgáltatás díjának ún. virtuális POS terminálon keresztüli megfizetése
 - a K&H Bank által kiadott banki tranzakciós azonosító és banki engedélyszám generálása
 - a HelloTourist.net Kft. visszaigazolásának e-mailben való elküldése


V. A fizetés devizaneme, a fizetendő díj meghatározása

1/ A HelloTourist.net Kft. által kínált szolgáltatás ellenértéke a szálláshely tulajdonosa vagy a HelloTourist.net Kft. szerződéses partnere által megadott devizanemben kerül meghatározásra. A szolgáltatás ellenértékét EUR és HUF devizanemben tüntetjük fel. A díjak HUF és EUR devizanemekben való meghatározása a K&H Bank napi középárfolyama alapján történik. A felszámított díj terhelése EUR-ban, a szerződő fél számlavezető bankjánál meghatározott árfolyamon történik.


VI. A szálláshelyről szolgáltatott információk, a szálláshelyek besorolása

1/ A HelloTourist.net Kft. minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a foglalási rendszerben található szálláshelyek adatai a lehető legpontosabbak legyenek. A HelloTourist.net Kft.-nek nem áll módjában folyamatosan ellenőrizni a szálláshelyek leírásait, szolgáltatásait, így azok valóságtartalmáért nem felel.
2/ A szállodáktól eltérő szálláshelyek (apartmanok, panziók, kiadó házak) besorolása a szálláshely általános színvonala alapján történik. A minősítés csak általános iránymutatásnak tekintendő.
3/ A minőségi besorolás jelzi az adott szálloda általános minőségét. Az egyes országok minősítési szempontjai jelentősen eltérhetnek. A HelloTourist.net Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a besorolások megfeleljenek az adott szálláshely hivatalos besorolásának. Kérjük, tájékozódjon az adott országban érvényes besorolási kritériumokról.


VII. A szálláshely elfoglalása és a szálláshely szolgáltatás igénybevétele

1/ A szálláshelyre történő érkezéskor előfordulhat, hogy kauciót kell fizetni. A kaució mértékéről a HelloTourist.net Kft. tájékoztatást nyújt. A kaució célja, hogy fedezze az esetleg fizetendő kiegészítő díjakat, költségeket és okozott károkat. A kaució a szálláshely eredeti állapotban való átadásakor visszajár. A szolgáltatást igénybe vevők kötelesek a kiegészítő szolgáltatások használatáért felszámított szolgáltatások a helyszínen való megfizetésére. A szolgáltatást igénybe vevők kötelesek betartani a szálláshely házirendjét. A szolgáltatást igénybe vevők felelnek az általuk okozott károkért.


VIII. A szálláshelyet igénybe vevők létszáma, életkora

1/ A szálláshelyet igénybe vevő személyek összlétszáma nem haladhatja meg a foglalás során megadott személyek számát. Ellenkező esetben a szolgáltató megtagadhatja a szálláshelyre való beköltözést, illetve kiegészítő díjat róhat ki. Ilyen esetekben a HelloTourist.net semmilyen anyagi felelősséget nem vállal.


IX. A Szerződés módosítása vagy felmondása

A visszaigazolt szállásfoglalások lemondása és módosítása a következő feltételekkel lehetséges.
A Szerződés felmondásához, azaz a szállásfoglalás lemondásához a HelloTourist.net Kft. haladéktalan értesítése szükséges. Az értesítés történhet e-mailben, faxon vagy postai úton. Az értesítés idejének az e-mail, fax, vagy levél megérkezésének napját kell tekinteni. Amennyiben ez munkaszüneti napra esik, a következő munkanapot kell az értesítés idejének venni.

a. Lemondás a szerződő fél részéről (ÉRVÉNYTELEN VERZIÓ Érvényesség vége: 2011-03-03)
 - Ha Szerződő fél a szolgáltatás igénybe vételének első napját megelőző 45. naptári napig a szállásfoglalást lemondja, a szállásdíj maximum 10%-át kötbérként köteles megfizetni. Szerződő félnek nincs további fizetési kötelezettsége.
 -  Ha Szerződő fél a szolgáltatás igénybe vételének első napját megelőző 44. napon vagy ezen belül a szállásfoglalást lemondja, a már befizetett foglalási díjat kötbérként köteles megfizetni. Szerződő félnek nincs további fizetési kötelezettsége.

b. Lemondás a szerződő fél részéről (ÉRVÉNYES VERZIÓ Érvényesség kezdete: 2011-03-04)
 - Ha Szerződő fél a foglalástól számított 7. naptári napig a szállásfoglalást lemondja, a szállásdíj maximum 10%-át kötbérként köteles megfizetni. Szerződő félnek nincs további fizetési kötelezettsége.
 - Ha Szerződő fél a foglalástól számított 8. naptári napon vagy azon túl a szállásfoglalást lemondja, a már befizetett foglalási díjat kötbérként köteles megfizetni. Szerződő félnek nincs további fizetési kötelezettsége.

c. Módosítás a szerződő fél részéről
 - Szerződő fél jogosult a szolgáltatást harmadik személy részére engedményezni. Szerződő fél köteles erről a HelloTourist.net Kft.-t haladéktalanul tájékoztatni. Az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő igazolt többletköltségekért az engedményező és az engedményes egyetemlegesen felel.
 - Utasnevek változása esetén díj nem kerül felszámításra.
 - Az Szolgáltatást igénybe vevők számának növekedését új foglalásnak kell tekinteni.
 - Az Szolgáltatást igénybe vevők számának csökkenésére a lemondás fenti szabályai vonatkoznak.
 - A HelloTourist.net Kft. sem a Szolgáltatást igénybe vevők számának csökkenésére, sem a Szolgáltatást igénybe vevők számának növekedése esetén nem köteles közvetíteni a Szerződő fél és a szálláshely között.
 - A HelloTourist.net Kft. semmilyen felelősséget nem vállal abban az esetben, ha a Szolgáltatást igénybe vevők számának csökkenésére vagy a Szolgáltatást igénybe vevők számának növekedése miatt az egy főre jutó szállásdíj-költség növekszik.
 - A HelloTourist.net Kft. a szállásfoglalás időpontjának módosítása: pl. későbbi vagy korábbi érkezési és/vagy későbbi vagy korábbi távozási dátum esetén nem köteles közvetíteni a Szerződő fél és a szálláshely között.
 - A HelloTourist.net Kft. semmilyen felelősséget nem vállal abban az esetben, ha a szállásfoglalás időpontjának módosítása pl. későbbi vagy korábbi érkezési és/vagy későbbi vagy korábbi távozási dátum miatt az egy főre jutó szállásdíj-költség növekszik.

d. Módosítás és elállás az iroda részéről
 - A HelloTourist.net Kft. csak a szolgáltató hibája miatt vagy vis major esetében módosíthatja vagy törölheti a szállásfoglalást.
 - Ebben az esetben a HelloTourist.net Kft. köteles a teljes befizetett szállásdíjat Szerződő fél részére 8 naptári napon belül visszautalni.


X. Panaszok kezelése

A szálláshely- és utazásfoglalási rendszer működésével és a bankkártyás fizetéssel kapcsolatos reklamációkat a HelloTourist.net ügyfélszolgálatához kell eljuttatni:
Levélcím: H7636 Pécs, Illyés Gy. u. 22. - Magyarország
Tel: +36 21 2525459
Fax: +36 72 243805
Ügyfélszolgálat: info@hellotourist.net
A szálláshely szolgáltatásokra vonatkozó panaszokról a szolgáltató képviselőjét a lehető leghamarabb értesíteni kell még az ott-tartózkodás során. A panaszról jegyzőkönyvet kell felvenni. Szerződő fél kártérítési igényét minden esetben közvetlenül a szolgáltatóval szemben érvényesítheti. Szerződő fél kártérítési igényét a HelloTourist.net Kft.-vel szemben semmilyen körülmények között nem érvényesítheti.
A HelloTourist.net Kft. semmilyen körülmények között nem felel a személyes tárgyakban, csomagokban az utazás során bekövetkezett károkért.


XI. Záró rendelkezések

Az Általános Szerződési Feltételek előzetes külön értesítés nélkül módosulhatnak. A Szerződésre mindig a megkötés időpontjában a weboldalon megtalálható feltételek érvényesek.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
A HTourist.net oldalain küldött ajánlatkérések feladójának nevét és elérhetőségét a határidő lejárta után töröljük adatbázisunkból.

A HTourist.net nem küld kéretlen reklámlevelet.

A könyvelésünk számára átadott személyes adatait kizárólag az elszámolások és az utazási szerződések lebonyolítása céljából adjuk tovább az illetékes szerződő utazási irodának és létesítménykezelőnek.

A HelloTourist.net Kft. kötelezi magát arra, hogy harmadik személynek nem adja tovább az ügyfelek adatait, kivéve, ha ezt törvény által vagy hivatalos úton elrendelik.

A foglalási eljárás során a böngésző sütiket (cookie) ment a számítógépe merevlemezére. Szövegfájlokról van szó, melyeket bármikor törölhet. A legtöbb webes böngésző automatikusan engedélyezi a sütiket. A böngésző beállításait saját igényeinek megfelelően módosíthatja is.

Az erről a weboldalról elérhető idegen oldalak tartalmát a HelloTourist.net Kft. nem tekinti sajátjának, és nem vállal felelősséget érte. A nem megengedhető vagy kétértelmű tartalmaktól a HelloTourist.net Kft. kifejezetten elzárkózik.

Szállás Keresés

Árfolyamváltó
=
Autópálya, Autópályadíj-kalkulátor Horvátország